Danh sách sản phẩmLiên hệ

(+84)16382.77777
(+84)2413.833.989
anhson.sales@gmail.com anhson.sales@pvcpharma.com

Contact us


Liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ANH SƠN
Địa chỉ : Số 46L - Phố Chùa Dận - Phường Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Mobile: (+84)163.82.77777;
Điện thoại: (+84)2413.833.989; Fax: (+84)2413.831.643
Email : anhson.sales@gmail.com
Website : http://www.pvcpharma.com

do not enter anything here your email
The selected fields were not filled in correctly, read the helptext.

View My Stats