Đặt một câu hỏi

Màng PET đen

Màng PET được dùng làm chai, bình đựng nước tinh khiết, nước có gas,...
mang pet den
Số ký tự đã nhập: