Đặt một câu hỏi

Màng PET trắng

Màng PET được dừng làm chai, bình đựng nước tinh khiết, nước giải khát có gas,...do tính chống thấm rất cao và ứng dụng làm nhiều sản phẩm khác
mang pet trang
Số ký tự đã nhập: