Đặt một câu hỏi

Màng PET trong

Màng PET được dùng làm chai, bình đựng nước tinh khiết, nước giải khát có gas,...do tính chống thấm cao, và được ứng dụng làm nhiều sản phẩm khác
mang pet trong
Số ký tự đã nhập: