Đặt một câu hỏi

PET film

Màng PET được dùng làm chai, bình đựng nước tinh khiết, nước có gas,...
pet fim 16
Số ký tự đã nhập: