Đặt một câu hỏi

PET sheet

Màng PET được dùng làm chai, bình đựng nước tinh khiết, nước có gas,...
pet sheet
Số ký tự đã nhập: