Danh sách sản phẩmPVC cứng

Chi tiết

Chi tiết sản phẩm

- Độ dày : 0.08mm tới 1.00mm. 

- Chiều rộng : < 1200mm

- Đường kính ngoài: ≤ 600mm

- Độ cứng : Cứng

- Chất liệu: PVC

- Màu sắc : <!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="

View My Stats