Danh sách sản phẩm


Slideshow

Slideshow (5)

Nhà máy

10 Tháng 10 2014
Viết bởi Xuất bản trong Slideshow

Pen Film

10 Tháng 10 2014
Viết bởi Xuất bản trong Slideshow

PVC Cup Lid

10 Tháng 10 2014
Viết bởi Xuất bản trong Slideshow

Nắp nhôm NH

30 Tháng 1 2012
Viết bởi Xuất bản trong Slideshow

Màng PVC dược phẩm

30 Tháng 1 2012
Viết bởi Xuất bản trong Slideshow
View My Stats